- در پایگاه‌های دیگر
قیام ایرانیان بر ضد حکومت اعراب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در این روز در سال 645 میلادی، چند ماه پس از آغاز خلافت عثمان، مردم « ری » که به تصرف اعراب مسلمان درآمده بود بر ضد حاکم عرب شهر قیام کردند که این بپاخیزی آنان بعدا به دست سربازان اعزامی «سعد بن ابی وقاص» سرکوب شد. در آن زمان هنوز یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی ایران در خاور کشور(خراسان بزرگتر ) مقاومت می کرد. در همین سال مردم شمال غرب ایران (آذربایجان) نیز بر ضد اعراب مسلمان قیام کردند که آنان نیز به دست نیروهای «ولید عقبه» سرکوب شدند . چندی بعد استخر (شیراز) نیز که اعراب را موقتا اخراج کرده بود دوباره به دست نیروهای عرب به فرماندهی «عثمان ابن عاص» افتاد. شهر باستانی استخر بارها بر ضد اعراب مسلمان قیام کرده بود. در این سال نیروهای عرب باز هم موفق به تصرف مازندران نشدند. سه سال بعد مازندرانی ها که بعداً بسیاری از آنان به هند مهاجرت کردند و پارسیان (زرتشتیان) هند فرزندانشان هستند حمله دیگر اعراب را در هم شکستند. مردم شمال ایران سالها بعد خودشان داوطلبانه و به تدریج به اسلام گرویدند و پیرو مذهب شیعه شدند تا بازهم زیر بار حکومت مرکزی اعراب نروند. در زمان ساسانیان بیشتر افسران ارتش ایران از میان مردان مازندرانی انتخاب می شدند و از میان آنان ، خانواده اسپهبدان مازندران بیشترین افسران را تسلیم ارتش می کرد. بسیاری از قهرمانان استقلال ایران از جمله مرداویز و دیلمیان از شمال ایران برخاستند و موفق شدند.

روزشمار تاریخ ایران

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=9.160.300.fa
برگشت به اصل مطلب