جزیره کودکان- دانشمندان و قهرمانان
امیراعلم و بهداشت در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/5 |  نویسنده: صبا سالاری | 
امیراعلم وبهداشت
حدود 150 سال پیش، بهداشت در ایران خوب نبود. بیماری‌های واگیر یک چهارم مردم ایران را می‌کشت. امیرکبیر دانشگاه دارالفنون را ساخت. در آن‌جا جوانان ایرانی درس پزشکی خواندند. برخی از جوانان ایرانی به خارج از کشور رفتند و پزشکی آموختند. یکی از آن‌ها به نام امیراعلم، تلاش کرد بهداشت را در ایران بهتر کند.
    امیراعلم به کمک یک پزشک فرانسوی در ایران واکسن ساخت. واکسن رایگان بود اما مردم بچه‌هایشان را برای زدن واکسن به نزد پزشکان نمی‌بردند. آن‌ها می‌ترسیدند که واکسن، بچه‌هایشان را بیمار کند. دولت گفت هر کسی که بچه‌هایش را واکسن نزند، او را به زندان می‌برند. مردم ترسیدند و بچه‌هایشان را واکسن زدند.
    دکتر امیراعلم بیمارستان‌های پاکیزه و بهداشتی ساخت. او بیمارستان ویژه‌ی زنان ساخت تا کودکان سالم به دنیا بیایند. یکی از دختران او به نام دکتر ایران اعلم نخستین پزشک متخصص زنان بود. اکنون یکی از بیمارستان‌های شهر تهران به نام دکتر امیراعلم نام‌گذاری شده است.
    دکتر امیراعلم در یکی از کتاب‌هایش بهداشت را چنین تعریف کرده است:
«بهداشت عبارت است از نشان‌دادن راه‌های دوری‌گزیدن از بیماری‌ها.» دوری‌گزیدن یعنی بیماری را از خود دور کنیم. یکی از این راه‌ها، بهداشت فردی است، یعنی هر یک از ما باید خودمان را پاکیزه نگه داریم تا بیمار نشویم.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.628.1073.fa
برگشت به اصل مطلب