جزیره کودکان- شعر و داستان
ریش دراز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
پیرمردی بود با ریشی دراز

می‌گفت همیشه با ساز و آواز

خیلی بلندند، پرپیچ و دراز
می‌ترسم من از ریش‌های دراز

یک جغد و دو جغد
چهار تا چکاوک
یک خانم مرغ و یک آقا زاغک

ساختند چند لانه بر ریش دراز
حالا پیرمرد شده خیلی ناز

متن شعر را دریافت کنید
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.229.1080.fa
برگشت به اصل مطلب