جزیره کودکان- شهر بازی
همه چیز با هفت چیز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سال‌ها پیش، چینی‌ها نوعی بازی فکری به نام تنگرام ابداع کردند. مربعی که به هفت قطعه هندسی ساده تقسیم شده و اندکی فکر، مواد لازم برای این بازی است. این بازی از چین به دیگر جاهای جهان سفر کرد و مورد توجه قرار گرفت. این بازی تجسم هندسی ذهن شما را تقویت می‌کند.
    این قطعه‌ها را مانند شکل زیر از مقوا ببرید و با کنار هم قرار دادن آن‌ها، شکل‌های گوناگونی مانند گلدان، آدمک، اسب، خانه، مرد اسب سوار یا فانوس دریایی بسازید. راهنما را دریافت کنید

AWT IMAGE


بازی تنگرام را روی رایانه ی خود انجام دهید. وارد این پایگاه شوید.


AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.129.646.fa
برگشت به اصل مطلب