- روی شبکه
پایگاه ویژه‌ای برای معرفی استاد شادروان احمد تفضلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/9/16 | 

 پرسید دانا از مینوی خرد که با بیم و سخن دروغ زیستن بدتر است یا مرگ؟

  مینوی خرد پاسخ داد که با بیم و سخن دروغ زیستن از مرگ بدتر است زیرا هر کسی برای زندگی به شادی و خوشی گیتی نیاز دارد و اگر شادی و خوشی گیتی را ندارد و بیم و سخن دروغ نیز با اوست، چنین زندگی از مرگ بدتر دانسته شده است.  ( از مینوی خرد، ترجمه‌ی احمد تفضلی) 

  پایگاه اینترنتی مطالعات زبان‌های ایرانی (www.ilssw.com) پایگاهی ویژه‌ی معرفی شخصیت و آثارِ استاد شادروان احمد تفضلی راه‌اندازی کرده است. آن‌گونه که در زیر همه‌ی صفحه‌ها نوشته شده، این پایگاه «به ارج دانش و آزرم استاد براه افتاده» است. افزون بر آگاهی از آثار و کوشش‌های استاد تفضلی، برخی از مقاله‌ها و یادداشت‌های استاد را نیز می‌توانید ببینید. از این پایگاه بازدید کنید ...

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.969.fa
برگشت به اصل مطلب