- گالری 6
گالری6

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. تقلب

AWT IMAGE

2. دلیل سنگینی

توپی که شوت شده است از توپ ساکن بیش‌تر وزن دارد

AWT IMAGE

3. ماهیت دوگانه‌ی نور

AWT IMAGE

4. اینشتین کوچولو و بادکنک کیهانی

این اثر در بیش از 100 نشریه در سراسر جهان چاپ شده است 

AWT IMAGE

5. نشانی برای مرد قرن

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.217.293.fa
برگشت به اصل مطلب