کارگاه ترجمه- داستان یک واژه
واژه‌های شترنگی در زبان جهانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ |  نویسنده: آقاي حسن سالاری | 

شترنگ که امروزه به صورت عربی خود، شطرنج نوشته و گفته می‌شود، یکی از شناخته‌ شده‌ترین بازی‌هاست که نه تنها به عنوان بازی، بلکه به عنوان ورزش، هنر و دانش نیز در نظر گرفته می‌شود. آموختن شترنگ به عنوان ابزاری برای پیشرفت توانایی‌های ذهنی مطرح است. زادگاه این بازی فکری را شبه‌قاره‌ی هند می‌دانند، اما شواهد باستان‌شناسی که به تازگی به دست آمده است، از ریشه‌ی ایرانی این بازی جهانی سخن می‌گویند.( برای نمونه به منبع یک مراجعه کنید). به هر حال ایرانیان در گسترش این بازی در جهان نقش چشم‌گیری داشته‌اند و یادگارهایی از واژه‌های شترنگی ایران در زبان‌ها دیگر ماندگار شده است. خود واژه‌ی شترنگ نام آریایی گیاهی به نام مهرگیاه (mandrake) است که ریشه‌ی آن به پیکر آدم شباهت دارد.


chess

Etymology: Middle English ches, from Middle French esches, accusative plural of eschec check

Check

Etymology: Middle English chek, from Middle French eschec, from Arabic shAh, from Persian 

checkmate

Etymology: Middle English chekmaten, from chekmate, interj. used to announce checkmate, from Middle French eschec mat, from Arabic shAh mAt, from Persian, literally, the king is left unable to escape

rook

Etymology: Middle English rok, from Middle French roc, from Arabic rukhkh, from Persian rukh


منبع:

1. CHESS:Iranian or Indian Invention?

2. http://www.m-w.com/

3. Origins of chess(answers.com)

AWT IMAGE

مهره‌های شترنگ به دست آمده از کاوش‌های سمرقند

نشانی مطلب در وبگاه کارگاه ترجمه:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=10.153.544.fa
برگشت به اصل مطلب