کارگاه ترجمه- داستان یک واژه
اسفناج: سبزی پارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ |  نویسنده: آقاي حسن سالاری | 

Spinach

Etymology: Middle English spynache, from Middle French espinache, espinage, from Old Spanish espinaca, from Arabic isfAnAkh, from Persian

اسفناج گیاهی سرشار از آهن است که برای سلامتی ما بسیار مهم است. این گیاه از ایران به جاهای دیگر جهان راه یافت. نام پارسی آن، اسپناخ بود. این گیاه را بازرگانان راه ابریشم حدود 1500 سال پیش به چین بردند که مورد توجه قرار گرفت و آن را، سبز پارسی (Persian Green) نامیدند. این گیاه را مسلمانان به شمال آفریقا بردند و از آن‌جا به کشورهای اروپایی، به خصوص کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، راه یافت.

 این گیاه را به انگلیسی اسپنِچ(Spinach) می‌گویند و در اغلب زبان‌ها نیز همین نام ایرانی با اندکی تغییر به کار می‌رود. برای مثال، عرب‌ها به آن سبانغ، اسپانیایی‌ها به آن espinaca ، ایتالیایی‌ها به آن spinacio ، فرانسوی‌ها به آن épinards  و آلمانی‌ها به آن Spinat می‌گویند.
  جالب این که، در قرن سیزدهم میلادی بورانی، که از اسفناج و ماست و ادویه‌هایی مانند سیر تهیه می‌شد، به عنوان یک غذای ایرانی در دمشق، پایتخت سوریه، طرف‌‌داران زیادی پیدا کرده بود. این غذا وارد فرهنگ غذایی اروپا نیز شد.

روی شبکه:

Webster Dictionary

spinach: Middle English spynache, from Middle French espinache, espinage, from Old Spanish espinaca, from Arabic isfAnAkh, from Persian

Answers.com

Spinach was first cultivated in southwestern Asia, perhaps in Persia; the word itself derives from Persian اسفناج Esfenaj. The Chinese referred to it in 647 as 'the herb of Persia'.

Spinach Hails from Persia

Spinach is native to Iran (Persia) and adjacent areas. It apparently was unknown outside its native land until about the beginning of the Christian Era. Even then it was unknown to the Greeks and Romans.

 
نشانی مطلب در وبگاه کارگاه ترجمه:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=10.153.491.fa
برگشت به اصل مطلب