جزیره دانش- بازی‌های جنبشی
بازی با بادبادک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۳/۷/۱۴ |  مترجم: آقاي جواد آزمون | 

بادکنک یکی از اسباب بازی هایی است که همه والدین برای کودکان خود می خرند. شما در این مقاله با چند بازی جالب آشنا می شوید که با بادکنک انجام می شوند این بازی ها لحظه های پر تحرک و شادی را برای کودک شما به ارمغان می آورند، توانایی های شناختی ، از جمله مفهوم فضایی بالا، پایین و میان، را بهبود می بخشند، بین کودک و بزرگسال ارتباط و وابستگی به وجود می‌آورند، جدیت و اشتیاق در انجام فعالیت‌ها را در او تقویت می کنند و از لحاظ جسمانی به هماهنگی اعضای بدنش می افزایند ، عظلات شکمش را تقویت می کنند، تعادل بیشتری می یابد، حس لامسه اش به کار گرفته می شود و با کارکرد اجزای بدنش بیشتر آشنا می شود.

بازی پرتاب بادکنک

کودک و بزرگسال

1. بادکنک را برای یکدیگر پرتاب کنند.

2. آرام و آهسته با ضربات پا بادکنک را بین خود رد‌وبدل کنند.

3. پشت به پشت یکدیگر بنشینند و بادکنک را با دست از بالای سر همدیگر رد و بدل کنند.

4. با کمی فاصله پشت به پشت یکدیگر بایستند و در حالی که پاهایشان باز است، بادکنک را با خم شدن به پایین از بین پاها با یکدیگر رد و بدل کنند.

5. روش‌های ابتکاری دیگری را به کار گیرند.

بازی نام بردن اجزای بدن

بزرگسال

به همراه کودک روی زمین نشسسته و به کودک بگوید: هنگامی که من می‌گویم «سر» با بادکنک سر من را لمس کن؛ وقتی می‌گویم «آرنج» با بادکنک آرنج دست مرا لمس کن.

کودک

1. دستورات بزرگسال را اجرا کند.

2. اجزای مختلف بدن را مثل شانه، انگشت، مچ دست، پشت و کمر، گوش و غیره را نام ببرد.

3. نقش خود را با بزرگسال عوض کند و اجزای بدن را نام ببرد تا بزرگسال با بادکنک آنها را لمس کند.

بازی دست‌یابی به بادکنک

بزرگسال

بادکنک را در ارتفاعی که کودک بتواند با کشش بدن خود، به آن دست یابد نگه دارد.

کودک

1. با دست راست بادکنک را لمس کند، سپس با دست چپ آن را لمس کند.

2. به بالا بپرد و با دست راست بادکنک را لمس کند، حرکت را با دست چپ نیز تکرار کند.

تذکر به بزرگسال : در اجرای این بازی رعایت حال کودکان زیر دو سال را بکنید. چون پریدن برای آنان مشکل است، کودک را به پریدن تشویق کنید ولی اصرار نکنید. توانایی انجام این کار به تدریج و با تکرار تمرینات متنوع حاصل می‌شود.

بازی عبور از بادکنک در حال حرکت

بزرگسال

به بادکنکی که روی زمین قرار دارد ضربه‌ای بزند و نحوه عبور از روی آن را به کودک نشان دهد.

کودک

1.  یک دست بزرگسال را بگیرد، آن گاه پای راست خود را از روی بادکنک در حال حرکت عبور دهد.

2.  حرکت را برای پای چپ نیز تکرار کند.

3.   هر دو دست بزرگسال را بگیرد و از روی بادکنک به طرف دیگر بپرد.

بازی فوتبال با بادکنک

بزرگسال

روی زمین بنشینند و یکی از آنان حرکت را آغاز کند.

کودک

1. بادکنک را بین دو پا بگیرد و آن را به نفر دیگر پاس دهد. نفر مقابل بایستی با پاهای خود آن را دریافت کند و برگرداند.

2. یکی بادکنک را با پاها پاس دهد و نفر مقابل با دست هایش آن را دریافت کند و برگرداند. حالا حرکت را عوض کنند. یعنی نفری که با پاها پاس داد، این کار را با دست ها انجام دهد و نفر مقابل نیز که از دست‌هایش استفاده می‌کرد، اکنون از پاها استفاده کند.

بازی عبور از زیر پل

بزرگسال

به اشکال مختلف و با استفاده از اندام‌های بدن پل بسازد، ارتفاع پل به اندازه‌ای باشد که بادکنک از زیر آن عبور کند.

کودک

1. باغلتیدن بادکنک آن را از زیر پل عبور دهد.

2. باغلتیدن بادکنک آن را از زیر پل عبور دهد و خود نیز به حالت سینه‌خیز به دنبال بادکنک از زیر پل عبور کند.

3. با فوت کردن بادکنک آن را از پل عبور دهد.

بازی حفظ بادکنک

بزرگسال و کودک

1.  بادکنک را فقط با یک دست خود در هوا نگه دارند و با یک دیگر به سمت جلو و عقب راه بروند.

2. جهت راه رفتن و دست‌ها را تعویض کنند، حرکات ریتمیک انجام دهند، بادکنک را د ر بین خود (در ناحیه شکم) قرار دهند و آن را ضمن راه رفتن در همان محل حفظ کنند.

بازی والیبال با بادکنک

بزرگسال

بادکنک را به بالا پرتاب کنند و مانع از رسیدن آن به زمین شوند.

کودک

1. به نوبت بادکنک را با ضربات آهسته و پیوسته در هوا نگه دارند.

2. حرکت را با استفاده از سر و شانه نیز تکرار کنند.

بازی پرش با بادکنک

بزرگسال

بادکنک‌های خود را بین دو زانو قرار دهند و بالا و پایین بپرند.

کودک

وقتی به بالا می‌پرند به طور همزمان با دست خود و به نرمی بادکنک را لمس کنند.


نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.55.124.fa
برگشت به اصل مطلب