جزیره دانش- سخن تصویر
آرامش در حضور دیگران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۳/۸/۲۹ | 

در جهان حشرات ، چیزها اغلب آن چیزی نیستند که به نظر می رسند، به خصوص اگر شکارچی گرسنه ای باشید! حشرات بیش از 250 میلیون سال است که روی زمین زندگی می کنند و به این خاطر زنده مانده اند که اغلب چیزی به نظر می رسند که در واقع نیستند. فاسمید ها گروهی از حشرات هستند که برگ می خورند و شبیه برگ یا شاخ و یرگ گیاهان اند. تاکنون بیش از 2700 گونه از آنها شناسایی شده است که بیشتر در مناطق گرمسیری به سر می برند.

AWT IMAGE
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.93.fa
برگشت به اصل مطلب