جزیره دانش- سخن تصویر
ریزترین عینک با تندترین لیزر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۱/۱۰ | 

AWT IMAGE

نه! این تصویر از ترفندهای نرم‌افزار فتوشاپ نیست، بلکه یکی از شاهکارهای فناوری لیزر بسیار تند(ultrafast laser) است که در تولید ابزارها و دستگاه‌های بسیار ریز کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. با این گونه از لیزر فقط عینک‌های ریزی برای مگس‌ها نمی‌سازند تا فقط عکسی شگفت‌انگیز به دست آورند، بلکه آن را در ریزماشین‌سازی لیزری(laser micro-machining) به کار گرفته‌اند تا دگرگونی شگفتی در فناوری پدید آورند.

نمونه‌ای از توانمندی‌های این فناوری را در تصویرهایی زیر می‌بینید.

پیونددهنده‌ی بسیار ریز

AWT IMAGE

جورچین بسیار ریز

AWT IMAGE

سوراخ‌های میکرونی

AWT IMAGE

ابزار برش و تراش

AWT IMAGE

ابزار تکه برداری

AWT IMAGE

استنت پزشکی

AWT IMAGE

پوشش نورافکن

AWT IMAGE

استنت فلزی

AWT IMAGE

تصویرهای دیگری را ببینید

منبع:

1.National Geographic News

2.www.micreon.de

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.552.fa
برگشت به اصل مطلب