جزیره دانش- سخن تصویر
نیرنگ‌های طبیعی، دوستی‌های طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۱/۲ | 

گاهی فشارهای زندگی ماشینی آدمی را به یاد زندگی به ظاهر بی‌نگرانی جانوران می‌اندازد. آشتی با طبیعت و رفتن به دامان طبیعت کار نکویی است، اما به یاد داشته باشیم که زندگی در طبیعت نیز چندان آسوده نیست. جانوران برای انجام دادن کارهای پایه‌ای زندگی، یعنی خوردن، همسر‌یابی و دفاع از خود، چالش‌های بزرگی پیش رو دارند. جانوران گوناگون برای این که از پس این فشارها برآیند، طی تکامل خود راه‌کارهای سازشی کارآمدی به وجود آورده‌اند. نیرنگ زدن به دیگران یکی از این راه‌هاست.


این قورباغه با بی‌جنبش نشان دادن خود، از نیش مار به دور می‌مانند. البته، بهتر است شما این نیرنگ را به کار نبرید و فرار کردن را بهتر از هر کاری بدانید.

AWT IMAGE

برخی از مارهای نیز گاهی برای جان به در بردن به ناچار به نیرنگ روی می‌آورند، مانند این مار علف‌زار که خود را مرده نشان می‌دهد. آری، به موش مردگی زدن تنها کار موش‌ها نیست.

AWT IMAGE

این جوجه فاخته‌ی اروپایی از دهان آوازه‌خوان نی‌زار غذا برمی‌گیرد. شگفت‌زده نشوید. مادر آن جوجه فاخته، که حوصله‌ی بچه‌داری ندارد، تخم‌هایش را در لانه این آوازه‌خوان بیچاره می‌گذارد.

AWT IMAGE

این خرچنگ هم که زور بازو ندارد، شقایق گزنده را در پی خود می‌کشد. البته شقایق هم طی این گردش رایگان حسابی سیر می شود.

AWT IMAGE

این قاقم خرگوش‌‌گیر برای به دام انداختن خرگوش به رقص و پایکوپی می‌پردازد. با این کار خرگوش بی‌چاره را گیج و به بیان امروزی هیپنوتیزم می‌کند. 

AWT IMAGE


از یاد  نمی‌بریم که الگوبرداری از این نیرنگ‌ها برای دنیای انسانی چندان پسندیده نیست، چرا که هر نیرنگ‌زدنی، نیرنگ‌خوردن هم دارد و این که، جانوران به هم‌گونه‌های خود نیرنگ نمی‌زنند. بهترین راه دوستی است. به نمونه‌های زیر بنگرید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE


برای دیدن تصویرهای بیش‌تری از این دست، از پایگاه تصویر طبیعت بازدید کنید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.550.fa
برگشت به اصل مطلب