جزیره دانش- سخن تصویر
زیبای خطرناک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۳/۷/۳ | 

این یک توتیای دریایی یا نوعی اسباب بازی نیست، بلکه طرح ساده ای از ساختمان ویروس عامل بیماری ایدز است. این ویروس از مقداری ماده ژنتیک و پوشش های پروتئینی تشکیل شده است. بر سطح ویروس مولکول هایی وجود دارد که به گیرنده های سطح گلبول های سفید متصل می شوند ...

AWT IMAGE

بخش های مختلف ساختمان ویروس ایدز

AWT IMAGE

 

طرح ساده ای از نحوه متصل شدن ویروس به سطح سلول

AWT IMAGE

طرح ساده ای که نحوه تکثیر ویروس را در گلبول های سفید نشان می دهد

AWT IMAGE

تصویر گلبول سفیدی که ذرات ویروسی به آن حمله کرده اند

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.168.fa
برگشت به اصل مطلب