جزیره دانش- فناوری و مهندسی
تولید الکتریسیته با اسمز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۷/۷/۲۶ | 

  اسمز به جابه‌جایی خودکار آب از محلول رقیق به محلول غلیظ‌تر گفته می‌شود و یکی از فرایندهای بنیادی در جهان زنده است. اکنون پژوهشگران می‌کوشند از این فرایند برای تولید الکتریسیته بهره بگیرند.

  پژوهشگران گوناگون این طرح را به این روش آزموده‌اند که آب شیرین و آب شور با غشای نیمه‌تراوا از هم جدا شوند و فشاری که در پی جریان آب از یک محیط به محیط دیگر فراهم می‌شود، برای به گردش درآوردن توربین به کار رود. این فشار می‌تواند به بیش از 25 اتمسفر برسد.

  هرچند این طرح به تولید الکتریسیته انجامید، اما بازده آن بسیار پایین بود. اکنون پژوهشگران دانشگاه یل(Yale) طرح جایگزین پیشنهاد کرده‌اند. برپایه‌ی این طرح به جای آن که آب شیرین و شور به کار رود، آب شیرین در کنار محلولی از آمونیاک و کربن دی‌اکسید جای می‌گیرد. فشار اسمزی تولید شده می‌تواند بسیار بیش‌تر از فشار تولید شده از محلول نمک باشد.

  نگه‌داشتن تفاوت بین دو محلول فقط به اندکی گرما نیاز دارد. افزایش دما تا 40 درجه‌ی سیلسیوس برای بخارکردن آب از محلول آمونیاک-کربن دی‌اکسید با هدف نگه‌داشتن غلظت محلول، کافی است. بخارکردن آب از محلول نمک دشوارتر است.

  با به کار بردن ظرفی از محلول آمونیاک-کربن دی‌اکسید، هر متر از غشای نیمه‌تراوا 250 وات الکتریسیته تولید می‌کند، حال آن‌که از ظرف آب شور با همان اندازه فقط 4 وات الکتریسیته به دست می‌آید. 

  منبع :

  NewScientist.com news service, 12:02 30 September 2008 

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.433.958.fa
برگشت به اصل مطلب