جزیره دانش- شیمی و علم مواد
سخت‌تر از الماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/6/8 | 

فیزیک‌دانان آلمانی ماده‌ای تولید کرده‌اند که از الماس سخت‌تر است. آنان ماده‌ی جدید را با  قرار  دادن مولکول‌های 60کربنی در فشار شدید، به دست آوردند.  انتظار می‌رود این شکل جدید از کربن، که نانومیله‌های الماسی مجتمع‌شده نام گرفته است، کاربردهای صنعتی فراوانی پیدا کند.
 الماس، با سختی 442 گیگاپاسکال، به این خاطر سخت است که در ساختمان اتمی آن، هر اتم کربن با چهار پیوند کووالانسی به چهار اتم کربن دیگر متصل است. ماده‌ی جدید که سختی آن 491 گیگاپاسکال اندازه‌گیری شده است، از میله‌های ریزی درست شده است که ارتباط‌های درونی زیادی دارند.
 هر میله بلوری است که قطری بین 5 تا 20 نانومتر و یک میکرون طول دارد. این ماده حدود 3 درصد از الماس متراکم تر است و قابلیت فشرده‌شدن آن از هر ماده‌ای که تا کنون شناخته‌ایم، کم‌تر است. پژوهشگران تلاش می‌کنند علاوه بر پی بردن به این که چرا این ماده این قدر سخت است، راهی برای تولید انبوه و عرضه‌ی آن به بازار پیدا کنند.

Michelle Jeandron,Physics World,26 August 2005

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.432.345.fa
برگشت به اصل مطلب