جزیره دانش- مدرسه جزیره
اسکلت من را بازسازی کنید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1383/7/14 | 

پرندگان شکاری از جمله جغد از جوندگان کوچکی مانند موش تغذیه می کنند. با مطالعه بقایای هضم نشده ای که این شکارچیان خوش اشتها بر جای می گذارند ، می توان به نوع جونده شکار شده پی برد و به این ترتیب روابط غذایی بین جانداران را مطالعه کرد . به طور معمول این بقایا به شکل توده ای کروی و توپ مانند هستند. روی توده برجای مانده از یک کلیک کنید تا استخوان های جونده بیچاره را پیدا کنید . سپس اسکلت جونده را با قرار دادن آنها کنار هم کامل کنید. احتیاط را از دست ندهید. جلوی بینی خود را بگیرید! شروع کنید ...

AWT IMAGE

پرندگان شکاری از جمله جغد از جوندگان کوچکی مانند موش تغذیه می کنند. با مطالعه بقایای هضم نشده ای که این شکارچیان خوش اشتها بر جای می گذارند ، می توان به نوع جونده شکار شده پی برد و به این ترتیب روابط غذایی بین جانداران را مطالعه کرد . به طور معمول این بقایا به شکل توده ای کروی و توپ مانند هستند. روی توده برجای مانده از یک کلیک کنید تا استخوان های جونده بیچاره را پیدا کنید . سپس اسکلت جونده را با قرار دادن آنها کنار هم کامل کنید. احتیاط را از دست ندهید. جلوی بینی خود را بگیرید! شروع کنید ...

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.16.85.fa
برگشت به اصل مطلب