:: بایگانی بخش آینه‌ی طبیعت: ::
:: فک سبیل‌دار - ۱۳۸۵/۱/۲۸ -
:: چوب کبریت - ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ -
:: قورباغه‌ی درختی چشم قرمز - ۱۳۸۴/۷/۲۷ -
:: سنجاب خاکستری - ۱۳۸۴/۷/۴ -