:: بایگانی بخش خبرها و نظرها: ::
:: طرح سراسری دانش‌آموز پژوهنده برگزار می‌شود - ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ -
:: دیدار قاسم غنی با آلبرت اینشتین - ۱۳۸۵/۲/۱ -
:: کاروان علم در تیران و کرون - ۱۳۸۴/۱۱/۲۲ -
:: همایش معلمان فیزیک تهران - ۱۳۸۴/۱۱/۲۲ -
:: کاروان علم در فلاورجان اصفهان - ۱۳۸۴/۱۱/۲۲ -
:: گزارش جزیره پیرامون سال جهانی فیزیک - ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ -
:: کاروان علم در سده‌ی لنجان - ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ -
:: کاروان علم در لامرد - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ -
:: کاروان علم در تنکابن - ۱۳۸۴/۹/۲۶ -
:: کاروان علم در رودبار - ۱۳۸۴/۹/۲۶ -
:: کاروان علم در راه است - ۱۳۸۴/۹/۱ -
:: ما و سال جهانی فیزیک - ۱۳۸۴/۷/۱۱ -
:: همایش فیزیک و آزمایشگاه در گیلان - ۱۳۸۴/۴/۲۰ -
:: ارتقای ذهنیت علمی در سال جهانی فیزیک - ۱۳۸۴/۴/۵ -
:: گزارشی از مراسم آغاز سال جهانی فیزیک در ایران - ۱۳۸۴/۳/۲۹ -
:: بعد چهارم طنز - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ -
:: سال جهانی فیزیک - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ -