:: پرسش‌های متداول ::
:: ایران‌شناسی
#
جايگاه اجتماعی زنان در دوره‌ی هخامنشيان چگونه بود؟

بانو هايد ماری‌کخ جايگاه زنان را در امپراتوری هخامنشی بر پايه‌ی گل‌نوشته‌های بر جای مانده از بايگانی تخت جمشيد و منابع ديگر بررسی کرده‌ است. ايشان به اين نتيجه رسيده‌اند که کارگران و هنرمندان مرد و زن در تخت جمشيد در کنار يکديگر کار می‌کردند، از حقوقی برابر برخوردار بودند و ميزان دستمزدها به نوع کار و نه انجام دهنده‌ی آن، بستگی داشته است. پژوهش ماری‌کخ نشان می‌دهد که مادران از مرخصی و حقوق زايمان و نيز حق فرزند بهره‌مند بودند و زنان می‌توانستند کار نيمه‌وقت را برگزينند تا بتوانند به کارهای خانه نيز رسيدگی کنند.
برای آگاهی بیشتر
http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.1014.fa
1390/7/27 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید