:: پرسش‌های متداول ::
:: ایران‌شناسی
# نام ايران از چه دوره‌ای بر اين سرزمين گذاشته شد؟
در کتاب اوستا از ميهن اسطوره‌ای آريايی‌ها به نام «ايرانويج» ياد شده است که بسياری از پژوهشگران، آن را جايی در آسيای ميانه (شمال خاوری ايران کنونی) می‌دانند. اما نخستين‌بار در سنگ‌نوشته‌ی اردشير بابکان (فرمانروايی 226-241 ميلادی) در نقش رستم (در استان فارس) از سرزمين زير فرمان ساسانيان با نام «ايران» ياد شده است. در سنگ‌نوشته‌ی ديگری که يک موبد زردشتی به نام کرتير در نقش رجب (در نزديکی تخت جمشيد) به جای گذاشته است، معنای ايران و انيران (غيرايرانی) برای ما روشن می‌شود. کرتير می‌گويد آتشکده‌های بسياری را در ايران برپاداشته که شامل ايالت‌های زير است: پارس، پارت، بابل، ميسان، آديابن (آشور باستان)، آذربايجان، اصفهان، ری، کرمان، سيستان و گرگان تا پيشاور. به گفته‌ی او سوريه، کليکيه، ارمنستان، گرجستان، آلبانيا (غرب دريای خزر) و بالاسگان که زير فرمان ساسانيان بودند، همگی انيران به شمار می‌رفتند. بنابراين، در آن روزگار، ايران کنونی و بخش بزرگی از سرزمين‌های پيرامون آن را به نام ايران می‌خواندند.
برای آگاهی بیشتر
http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.981.fa

1390/7/27 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید