:: پرسش‌های متداول ::
:: پزشكي
#
آیا بزرگ کردن و یا کلفت کردن آلت تناسلی مرد امکان پذیر است؟ داروها و مکمل هایی که در داروخانه ها به فروش می رسد اثرگذارند یا نه؟

اندازه ی آلت تناسلی مرد  با افزایش گردش خون به درون آن افزایش می یابد. برخی داروها ساخته شده اند تا گردش خون را به درون آلت افزایش دهند. این داروها برای بیمارانی ساخته شده اند که گردش خون به درون آلت آن ها به خوبی انجام نمی شود.  چون این داروها بر گردش خون سراسر بدن هم اثر می گذارند گاهی می توانند بسیار خطرساز باشند و فقط باید با دستور پزشک مصرف شوند. اما این حقیقت در بیش تر تبلبغات نادیده گرفته می شود. بهتر است بدانید قطر آلت اثر ناچيزي بر رضايت جنسي زن دارد، زيرا ساختمان مهبل به گونه‌اي است كه با هر قطري به خوبي سازش پيدا مي‌كند. همچنین، اندازه‌ي آلت كه عمق نفوذ آن را در مهبل تعيين مي‌كند، اهميت چنداني ندارد، زيرا يك سوم نخست مهبل بيشترين پايانه‌هاي عصبي را دارد و در تحريك جنسي زن نقش اصلي را بازي مي‌كند.

 برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=22.459.741.fa


1390/7/27 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید