:: پرسش‌های متداول ::
:: زيست‌شناسي
# آفتاب پرست چگونه رنگ خود را تغییر می دهد؟ 

گونه‌هاى مختلف آفتاب‌پرست‌ مي‌توانند رنگ خود را تغيير دهند و به رنگ‌هاى گوناگونى مانند صورتى، قرمز، نارنجى، سبز، سياه، قهوه‌اى و زرد در بيايند. آن‌ها اين توانايى را به دليل سلول‌هاى رنگيزه‌دار ويژه‌اى به نام کروماتوفور که در پوست خود دارند، به دست آورده‌اند. اين سلول‌ها به پيام‌هاى هورمونى و عصبى پاسخ مي‌دهند و باعث تغيير رنگ پوست آفتاب‌پرست مي‌شوند.

برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.908.fa


1389/11/3 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید