:: پرسش‌های متداول ::
:: عمومي
# چطور می توانم مقاله بنویسم؟

بي‌گمان اندازه‌ى محدود مقاله به شما امکان نمي‌دهد که همه‌ى آن‌چه را گردآورده‌ايد در مقاله‌ى خود بگنجانيد. بنابراين، شما بايد تصميم بگيريد چه اطلاعاتى را در مقاله بياوريد و به چه ترتيبى در مقاله بگنجانيد. نوشتن طرح مقاله در اين کار به شما کمک مي‌کند. اين طرح شامل فهرستى از مطالبى است که بايد در مقاله بياييد و ترتيب آمدن آن‌ها را مشخص مي‌کند. همه‌ى نويسندگان به نوشتن چنين طرحى نياز دارند، هر چند ممکن است برخى از نويسندگان ماهر چنين طرحى را به هنگام گردآورى اطلاعات در ذهن خود ترسيم کنند. 

برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=23.587.1026.fa


1390/7/27 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید